Klachtenregeling

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders, dus ook voor complementaire zorgverleners. Dat betekent dat het indienen en afhandelen van een klacht volgens een vastgelegde procedure moet verlopen. Deze procedure vind je onder het kopje “Heb je klachten?’.


Heb je klachten?
Als je ontevreden bent of klachten hebt over je behandeling, neem dan contact met mij op om het probleem te bespreken. Samen kijken we of we tot een oplossing kunnen komen. Geeft dit niet het gewenste resultaat of is dit door omstandigheden niet mogelijk, dan kun je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris van de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG). Neem hiervoor contact op met het secretariaat van de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG). Onder het kopje ‘Contactgegevens’ vind je het mailadres en telefoonnummer van het secretariaat van de MBOG. Zij laten de klachtenfunctionaris van de SCAG vervolgens contact met je opnemen. 


De klachtenfunctionaris kan je helpen met onder andere het formuleren van de klacht, maar is ook de persoon die kan helpen om tot een goede oplossing voor beide partijen te komen. Soms is het al voldoende dat je jouw verhaal kunt vertellen en zie je af van verdere actie. Soms kan er bemiddeld worden en maken we samen een afspraak over de vervolgstappen.


Mocht de klachtenfunctionaris er niet in slagen om het samen met jou en mij op te lossen, dan heb je de mogelijkheid om je klacht bij de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg (GCG) in te dienen. Deze onafhankelijke geschillencommissie is gespecialiseerd in de complementaire zorg en behandelt jouw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk. 


Als duidelijk is dat er sprake is van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris je naar het College van Toezicht, het tuchtcollege van de MBOG. Dit college, onder voorzitterschap van een jurist, behandelt ernstige klachten tegen MBOG-leden en kan indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen (IGZ). In zeer ernstige gevallen kan de klachtenfunctionaris direct melding naar de IGZ doen.


Contactgegevens

  • MBOG 
    Tel: 06 - 53 91 30 20 (bel, SMS, WhatsApp, maandag t/m donderdag)
    E-mail: info@mbog.nl
  • SCAG
    Tel: 085– 90 22 863
    E-mail: info@scag.nl

Meer informatie