Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

jouw leefstijl! hanteert de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode ondersteunt bij het signaleren van mishandeling van kinderen en volwassenen. Zo geeft de meldcode aan welke stappen genomen moeten worden vanaf het moment van signaleren en helpt de meldcode bij het beslissen over het doen van een melding bij Veilig Thuis en het bieden van hulp. Natuurlijk altijd in samenspraak met jou. Weet dat je bij mij veilig bent, je hoeft het niet alleen te doen.